Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty współfinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap
Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności firmy Karos poprzez wdrożenie strategii wzorniczej
Cel projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego KAROS H.Olchowski A.Olchowska sp.j. poprzez wdrożenie strategii wzorniczej
Efekty projektu: Efekty projektu doprowadzą do postrzegania firmy jako nowoczesnej firmy wykorzystującej design jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu firmy.
Wartość projektu: 1 443 282,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 810 888,00 zł