pomosty pływajace


Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 – „Przedsiębiorczość”

Działanie 1.1. – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Poddziałanie 1.1.9 – „Inne inwestycje w przedsiębiorstwie”

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Karos

Wielkośc dofinansowania: 493 902,15 zł

Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności PPU KAROS poprzez rozbudowę hali produkcyjnej oraz rozszerzenie oferty produktowej”.

ZAPYTANIA OFERTOWE

20.08.2011

Zapraszamy do składania ofert  na zadanie p.t.

„Wykonanie instalacji elektrycznej w nowowybudowanej hali produkcyjnej”.

Składanie ofert do dnia 30.09.2011

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym karos@karos.com.pl w celu przesłania dokumentacji projektowej.

01.09.2011

Zapraszamy do składania ofert  na zadanie p.t.

„Wykonanie instalacji grzewczej – nawiewnej w nowowybudowanej hali produkcyjnej”.

Składanie ofert do dnia 11.10.2011

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym karos@karos.com.pl w celu przesłania dokumentacji projektowej.

10.09.2011

Zapraszamy do składania ofert na zadanie p.t.

„Zakup ładowarki teleskopowej używanej”.

Składanie ofert do dnia 15.12.2011

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w siedzibie firmy lub pod adresem mailowym karos@karos.com.pl .