pomosty pływajace

Trzy podstawowe systemy kotwienia:

 • Kotwienie za pomocą łańcuchów do posadowionych na dnie „martwych” kotwic lub pali śrubowych. Jest to sposób najczęściej stosowany, przy czym ciężkie, nienaprężone łańcuchy spełniają również w tym przypadku rolę amortyzatorów.
 • Kotwienie linami poliestrowymi i łącznikami Seaflex do posadowionych na dnie „martwych" kotwic. Elastyczny łącznik Seaflex
  jest urządzeniem, które może zwiększyć swoją długość prawie dwukrotnie, zachowując cały czas odpowiednią wytrzymałość
  na zrywanie. Stosowany jest wszędzie tam, gdzie występują duże i częste zmiany poziomu wody.
 • Kotwienie do pali wbitych w dno akwenu — w tym przypadku pomost (ponton) za pomocą odpowiedniej prowadnicy porusza się
  w kierunku pionowym wzdłuż pala. System stosowany przede wszystkim w miejscach osłoniętych, gdzie nie występuje duże falowanie lub przy usytuowaniu pomostów wzdłuż linu brzegowe
  j.